Länkar

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Felanmälan

Borlänge

0243-49 78 70 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Kundservice

Borlänge Texttelefon 0243-49 78 51 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Bra webbadresser

Abilia - www.abilia.se

Blankettbanken - www.blankettbanken.se

Careousel - www.pharmacell.se

Comai - www.comai.se

Doro - www.doro.se

Frölunda Data - www.frolundadata.se

Hargdata - www.hargdata.se

Iris Hjälpmedel - www.ebutiken.iris.se

Kom ikapp (bolltäcket) - www.komikapp.se

Knop - www.knop.se

Ordbild - www.ordbilduppsala.se

Post och Telestyrelsen (PTS) - www.pts.se

Picomed - www.picomed.se

Sanicare (kastanjetäcket) - www.sanicare.se/katalog/sitta_ligga_och_komfort

Recept - www.recepten.se

RehabCenter - www.rehabcenter.se

Rehabmodul - www.rehabmodul.se

Somna (kedjetäcket) - www.somna.eu

Svensk Talteknologi - www.svensktalteknologi.se

Teletal - www.teletal.se

Tretac - www.tretac.se

Tobii - www.tobii.se

Zafe - www.zafe.se

Om appar

Appstöd - www.appstod.se

DART - www.dart-gbg.org/index2.html

Funkaportalen - www.funkaportalen.se

Pappas appar - www.pappasappar.se

Skolappar - www.skolappar.nu

Tina Wiman månadsbrev appar - www.tinaw.se