Kontinens = förmåga att hålla tätt

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Inger Blomgren

Kontinenssamordnare

0243-49 78 39 inger.blomgren@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Ett rött dass med somrig kohage i bakgrunden.

Kontinens är den enhet inom LD Hjälpmedel som arbetar för att du som har blås- eller tarmdysfunktion erbjuds en god vård och behandling genom följsamhet till vårdprogram, samt att rätt hjälpmedel förskrivs.

Rätten att gå på toaletten

Att sköta blåsa och tarm tillhör de basala omvårdnadsbehoven, och regelbundna toalettbesök är viktigt för att förebygga, lindra eller bota besvär, inkontinenshjälpmedel kan komplettera - men ersätter inte toalettbesök.

 

Om du har problem med blåsan eller tarmen

Kontakta din vårdcentral eller kommunala vårdenhet för utredning av dina besvär så att rätt diagnos och behandling kan erbjudas.

 

Egenansvar - hjälpmedel utan förskrivning

Ibland rekommenderas man av förskrivaren att köpa ett inkontinenshjälpmedel själv, exempelvis om man inte är berättigad till förskrivning eller vill ha extra hjälpmedel utöver behovet. Vissa hjälpmedel kan köpas i landstingets hjälpmedelshopar, detaljhandeln eller via internet.

 

Vid frågor om Ditt inkontinenshjälpmedel eller leveranser m.m.

Kontakta Din förskrivare om du vill veta mer om Ditt hjälpmedel, meddela snarast vid avvikelser så att felet kan åtgärdas så snart som möjligt.

 

Kontinenssamordnaren

Kontinenssamordnaren informerar, utbildar och ger stöd till förskrivare och annan personal i hela länet, samt representerar Dalarna inom Treklöverns avtal och det nationella nätverket Nikola.