Personliga Medicinska Behandlingshjälpmedel - PMB

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Felanmälan

Borlänge

0243-49 78 70 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Kundservice

Borlänge Texttelefon 0243-49 78 51 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Cpap-maskin

PMB - Personliga Medicinska Behandlingshjälpmedel är den enhet inom LD Hjälpmedel som tillhandahåller medicinska behandlingshjälpmedel för t.ex. andning, cirkulation, dialys, infusion och sondnäring för användning av enskild person i hemmiljö samt inom vård & omsorg.

 

Vilka är vi?

Vår enhet består av tre hjälpmedelstekniska ingenjörer och en hjälpmedelskonsulent. Det är oss du träffar i telefon vid; rådgivning, bokning av service samt vid beställning av hjälpmedel, tillbehör eller reservdelar.

 

Vem vänder jag mig till för att få ett medicinskt behandlingshjälpmedel?

Som patient vänder du dig till din distriktsläkare eller läkare på den specialistvårdsklinik som behandlar dig för den åkomma som kan innefatta något av hjälpmedlen nedan. Ibland kan din distriktsläkare behöva skriva remiss till specialistvårdsklinik för bedömning av hjälpmedelsbehov.

 

Till dig som är förskrivare

Om du som förskrivare behöver hjälp vänder du dig till vår kundservice och blir då kopplad till den utav oss som har support för dagen.

Vår ambition är att vara ett stöd till dig som är blivande användare, är användare sedan tidigare och till dig som verkar inom Hälso-och Sjukvård.

Vi kan vara behjälpliga under förskrivningsprocessen, gå in med stöd, rådgivning och utbildningsinsatser till enskild person eller i olika personalgrupper.

Exempel

Hjälpmedel för andning

 • APAP (Luftpump vid sömnapné) 
 • Bi-Level 
 • Hemrespirator
 • Hostmaskin
 • Inhalator 
 • PEP-mask
 • Sug 
 • Syrgas /Pulsoxim

Hjälpmedel vid behov av CAPD (Påsdialys)

 • Blodtrycksmätare
 • Droppställning
 • Personvåg
 • Våg för dialysvätskor
 • Värmeplatta
 • Värmeväska

Hjälpmedel vid behov av Infusion / Sondmat

 • Infusionspump (Intravenöst) 
 • Nutritionspump (Sondmat)
 • Sprutpump (Gammaglobulin) 

Hjälpmedel vid Inkontinens

 • El-Stimulator  

Hjälpmedel vid Ödem/Bensår

 • Pump / pumpstövel (Flowtrone)