Kommunikationsstöd för människor på flykt

Publicerad 18 september 2015

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här finns viktig information om ett nytt kommunikationsstöd för människor på flykt. Idag när så många människor flyr till Sverige uppstår det svårigheter då vi inte talar samma språk. Då kan man använda bilder som stöd i kommunikationen. Det gör det lättare att både förstå och att själv kunna säga något.

DART Kommunikations- och dataresurscenter har tagit fram två bildstöd för samtal med människor som har flytt. Bildstöden går att ladda hem från Internet och finns på svenska, engelska och arabiska. De går att använda digitalt och att skriva ut på papper. För att hitta bildstöden, och för att läsa mer om hur de kan användas, gå in på: 

http://www.kom-hit.se/flykting/  - (observera att sidan inte ser optimal ut i webbläsaren Internet Explorer, version 8. Använd hellre Internet Explorer 10, Mozilla Firefox eller Google Chrome). 

Information om dessa bildstöd har spridits bland andra till:

 • Migrationsverket
 • SKL
 • Rädda barnen
 • Röda Korset
 • UNHCR
 • Regionkansliet i Göteborg
 • Stadsledningskontoret i Göteborg
 • Enheten Asyl- och flyktingfrågor i Västra Götalandsregionen
 • Avdelning Rättighet i Västra Götalandsregionen
 • Göteborgs stad och närliggande kommuner
 • Arvsfonden
 • Stena Line

Om DART och projektet KomHIT

DART är ett kommunikations– och dataresurscenter som tillhör Område 1 (Neurologi, Psykiatri och Habilitering) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Vi arbetar med kommunikationsstöd av olika slag.

Med medel från Arvsfonden driver vi ett projekt som heter KomHIT—kommunikationsstödjande insatser inom barnsjukvård. Inom detta projekt har webbtjänsten Bildstöd tagits fram.

För att läsa mer om DART och KomHIT kan du gå in på våra webbsidor eller på vår Facebooksida.  

 -------------------------------------------------------------

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

DART Kommunikations- och dataresurscenter

Kruthusgatan 17

411 04 Göteborg

031-342 08 01

dart.su@vgregion.se

www.dart-gbg.org