Stärk din kompetens som förskrivare

Publicerad 20 februari 2018

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nu finns en webbaserad utbildning för dig som möter personer som har hjälpmedel. Utbildningen gör du direkt via din dator och till den finns diskussionsmaterial att arbeta vidare med.

Alla förskrivare och övrig vård- och omsorgspersonal som möter personer med hjälpmedel rekommenderas att gå utbildningen och det är Socialstyrelsen som står bakom den.

Du får bland annat lära dig grunderna i förskrivning av hjälpmedel och möta hjälpmedelsanvändare för att utveckla din förmåga att lyssna in och bedöma behov.

Utbildningen består av fem delar:

  • Introduktion (ca 20 min)
  • Förskrivningsprocessen (ca 15 min)
  • Reflektion utifrån patientsituationer (ca 20 min)
  • Hjälpmedelsförskrivning utifrån ett förskrivarperspektiv (ca 20 min)
  • Kunskapstest med möjlighet att skriva ut kursbevis

För att starta utbildningen behöver du skaffa ett användarkonto och logga in. Utbildningen är kostnadsfri.

Starta webbutbildning för förskrivare