Bidragsbestämmelser för glasögon och kontaktlinser

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nytt landstingsbidrag för barn 8-19år

För barn och unga 8-19 år gäller även recept från privat optiker.*
För barn och unga 8-19 år utgår bidrag även till asylsökande och papperslösa.*

För att få bidrag:

  • Ska Du vara folkbokförd i länet.
  • Krävs ett aktuellt recept från ögonläkare, optiker eller ortoptist som är landstingsanställd eller ögonläkare med vårdavtal.

Reglerna gäller hos legitimerade optiker i Dalarna. Bidrag kan utgå vid utlämning av glasögon/kontaktlinser hos leg. optiker utanför länet på grund av skol- eller arbetssituation.

För kontaktlinstillpassning krävs att leg. optiker har kontaktlinsbehörighet.

Landstingsbidrag utgår för att täcka merkostnader för glasögon och kontaktlinser.

Landstinget har rätt att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag som lämnats på felaktiga grunder.**

 

Om du har frågor om det nya bidraget så går det bra att höra av sig via mail till: syncentralen.falun@ltdalarna.se

 

Bidragsgrupp barn 0-7år

Landstingsbidrag utgår för att täcka merkostnader för glasögon och kontaktlinser.

För att få bidrag skall Du vara folkbokförd i länet. Bidrag kan utgå vid utlämning av glasögon/kontaktlinser hos leg. optiker utanför länet på grund av skol- eller arbetssituation.

Recept krävs från ögonläkare, optiker eller ortoptist som är landstingsanställd eller ögonläkare med vårdavtal.

Reglerna gäller hos legitimerade optiker i Dalarna.

För kontaktlinstillpassning krävs att leg. optiker har kontaktlinsbehörighet.

 

Bidragsgrupper glasögon

  • Barn och unga till och med det år man fyller 19 år.
  • Glasögon till personer som behöver sådana av medicinska skäl. Exempelvis prismaglas, lästillägg till personer som är under 35 år och filterglas på grund av ljuskänslighet.

Bidragsgrupper kontaktlinser

  • Barn och unga till och med det år man fyller 19 år
  • Keratokonus
  • Övriga medicinska skäl, exempelvis afaki, anisometropi, färgade linser på grund av skada eller ljuskänslighet och Sjögrens syndrom

 

*Enligt Lag om bidrag för glasögon till vissa barn och unga (SFS 2016:35)
**Enligt Förordning om bidrag för glasögon till vissa barn och unga (SFS 2016:36)