Konferensmaterial

Stäng

Kontakt

Gunilla Apell

Barnkonventionsssamordnare

023-49 01 99 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här presenterar vi material från konferenser kring barnens rättigheter i vården och barnkoventionen.