När barn är anhöriga - anmälan

Stäng

Kontakt

Gunilla Apell

Barnkonventionsssamordnare

023-49 01 99 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Att genomföra barnets rättigheter – från politik till praktik.

Det finns så många fina ord. Visst ska alla barn bli lyssnade till! Visst ska alla barn ha samma förutsättningar! Är det så idag?

Nej, verkligheten visar att vi inte kommit särskilt långt när det gäller barns och ungas reella inflytande i kommuner och landsting. Många barn i vårt land lever i en utsatt situation, vi har barn som lever i fattigdom.

Hur ska vi kunna förändra detta? Nu måste vi gå från ord till handling. Riksdag och regering har antagit en strategi för arbetet som ska vägleda kommuner och landsting i arbetet med att göra verklighet av barnkonventionens intentioner.

Nu får du chansen att höra flera goda föreläsare som kommer att visa goda exempel som hjälper oss att göra praktik av politik.

Konferensen vänder sig till många: till politiker, tjänstemän och professionella inom såväl kommun, landsting. Även ideella organisationer och priv ata aktörer är v armt välkomna. Vi vill gärna uppmuntra att enheter/verksamhetsområden skickar fler deltagare till konferensen eftersom det är svårt att förändra om man är alltför ensam vad gäller både kunskap, arbetssätt och ambition.

Välkommen till en inspirerande konferens och mötesplats!

Anmäl dig senast den 12 mars 2014 på länken nedan.