Länkar

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här kan du hitta mer och djupare information om sjukdomar och läkemedel.

1177.se

1177.se är till för dem som söker kunskap och information om hälsa och sjukvård. Patienter och anhöriga ska känna sig starka, trygga och väl förberedda när de kontaktar sjukvården. 1177.se presenterar kunskap på ett lättbegripligt och pedagogiskt sätt.

www.1177.se

FASS

Källan till kunskap om läkemedel

www.fass.se