Cancerstrategi Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Stäng

Skicka E-post till Landstinget Dalarna

Fyll i alla fält markerade med *.

Vi kan tyvärr inte besvara/handlägga medicinska frågor eller tidbokningar via denna e-postadress utan vi måste hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Landstinget Dalarna arbetar sedan 2010 med att förbättra vården för patienter med cancer enligt den nationella cancerstrategin.

Dalarnas cancerstrategi utgår från den nationella cancerstrategin. Arbetet samordnas genom Regionalt Cancercentrum (RCC) och Landstinget Dalarnas Cancerråd där Birgitta Göthman är ordförande.