Gästnätverk

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna erbjuder alla patienter och besökare på våra lasarett och vårdcentraler gratis wi-fi.

Såhär gör du för att ansluta till gästnätverket

 1. Starta ditt trådlösa nätverk på telefonen, surfplattan eller datorn

 2. Anslut mot det trådlösa nätverket med namn "Landstinget-Dalarna-Internet"

 3. Starta din webbläsare

 4. Nedanstående portalsida ska då visas. Om inte, gå in på: https://portal.guest.ltdalarna.seNätverksportal

 5. Välj inloggningsmetod. Det finns tre val: Mitt konto, Sponsorinloggning och Sekundära inloggningsmetoder

  Mitt konto
  Mitt Konto erbjuder inloggning för Internetaccess om du har ett Facebook, Google+, LinkedIn eller Microsoft Live konto.

  Wifiportal mitt konto
  Sponsorinloggning
  Sponsorinloggning erbjuder inloggning för Internetaccess genom att någon inom Landstinget Dalarna via e-post godkänner din anslutning till Internet. Denna inloggning ersätter Engångskoder.

  Följande formulär visas:
  Wifiportal, sponsorinlogg

  Fyll i uppgifterna och klicka Skicka förfrågan. E-post med godkännande-länk skickas då till den inom Landstinget Dalarna som ska godkänna inloggningen.

  Sekundära inloggningsmetoder
  Här kan man välja att logga in med Patientuppgifter eller med landstingets interna konton.

  Wifiportal, sekundär inloggning

  Patientinloggning
  Här fyller man i patientuppgifter och om man är inskriven sker inloggning med patientuppgifter.

  Wifiportal, patientinlogg

Grundregler för att nyttja denna tjänst

Störningsrisk

Tänk på att Din dator kan förorsaka störningar på medicinteknisk utrustning. Avståndet mellan dator och medicinteknisk utrustning skall minst vara "armlängds avstånd".

Nyttjande av Internet

Tänk på att Du använder Landstinget Dalarnas nätverksresurser, när du surfar på Internet. Det är Ditt ansvar för att inte surfa på olämpliga sidor, som kan skada landstinget.

Det är inte tillåtet att via Internet titta eller lyssna på material av pornografisk, rasistisk eller nazistisk karaktär. Tänk på att du lämnar spår som visar vilka webbplatser du har besökt.

Du ansvarar själv för att skyddet av att den dator som Du ansluter till LD:s Internettjänst har uppdaterade

 • antivirusprogram
 • brandvägg
 • webbläsare och operativsystem

så att den inte blir infekterad med eller sprider datavirus eller skadlig kod. Om inte ovanstående regler efterföljs kan accessen till Internet stängas av eller bli föremål för rättslig prövning.

Råd om IT-säkerhet och för att surfa säkrare på Internet kan du hitta på: www.surfalugnt.se

De har en frågebank som en expertpanel ger svar på många allmänna frågor om surfning på Internet.