Överklaga beslut

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Om du vill klaga på ett beslut som fattats av landstinget beslut är det viktigt att veta att man skiljer på:

Alla som är medlem av en kommun i länet kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Förvaltningsbesvär gäller bara beslut som gäller en enskild person.