Patientdatalagen

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Patientdatalagen trädde i kraft den 1 juli 2008. Den gäller för såväl offentliga som privata vårdgivare.

Lagen sätter ramarna för användningen av IT inom vården och har inneburit förbättrade möjligheter för olika aktörer inom hälso- och sjukvården att samverka.

Lagen syftar också till att öka patientsäkerheten och att säkerställa patientens rätt till integritet och självbestämmande.

Läs mer om Patientdatalagen och vad den beyder för dig som medborgare under avsnittet Patientjournalen.