Patientjournalen

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Varje gång du besöker någon av Landstinget Dalarnas vård-inrättningar registreras dina personuppgifter elektroniskt. All vård av patienter måste journalföras enligt Patientdata-lagen (PDL).

Journalen är ett stöd för att de som arbetar i vården ska kunna ge dig en god och säker vård. Journalen är också en informationskälla för dig som patient.

Informationen är sekretessbelagd och PDL reglerar vem som har rätt att ta del av uppgifterna.