Sammanhållen journalföring

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Patientdatalagen gör det möjligt för oss, att med din tillåtelse, få ta del av dina patientuppgifter oavsett var du vårdats. Sammanhållen journalföring innebär ett elektroniskt system som gör det möjligt för en vårdgivare att ge eller få direktåtkomst till personuppgifter hos en annan vårdgivare. Vårdgivare kan vara till exempel landsting, privata vårdgivare och kommuner.

Syftet med sammanhållen journalföring är att få en mer samlad bild av dina vårdbehov för att ge bästa möjliga vård. Ser vi hela bilden kan vi lättare komma fram till vilken medicin och behandling som är effektivast. När du uppsöker en ny vårdgivare ska du heller inte behöva upprepa din vårdhistoria. Uppgifterna ska hanteras så att de underlättar vården av dig. Uppgifterna skyddas även mot obehörig insyn.

Du har rätt att säga nej

Du har rätt att säga nej till att din journal tillgängliggörs för andra vårdgivare (andra landsting, privata vårdgivare eller andra kommuner). Det kommer i så fall att ses som en så kallad yttre spärr. Du har då själv ett ansvar för överlämnande av att den information som behövs för din vård och behandling.

Det är endast den vårdgivare som spärrat informationen, som kan häva spärren på din begäran eller på begäran av den som vårdar dig och bedömer att informationen är livsviktig.

Innan du väljer att spärra

Innan du väljer att spärra journalinformation måste du vara medveten om vad detta innebär. Vårdpersonalen har skyldighet att informera dig om vad en spärr skulle innebära. En konsekvens om du väljer att spärra information är till exempel att du själv berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en bra och säker vård.

Om du funderar på att spärra din journal kan du vända dig till landstingets centrala informationsfunktion för mer information om spärrar.

Kontaktuppgifter information om spärrar

E-post: journal.sparr@ltdalarna.se
Telefon: 023-49 23 00 (telefontid mån - fre kl. 08.00-09.00)