Vad står i min journal

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Du har rätt att få veta vad som står om dig i din patientjournal. För att göra det kan du välja att läsa din journal på plats, skriva av din journal eller beställa kopior.

Skriv av eller läs på plats

Enligt Patientdatalagen har du rätt att, under vissa förutsättningar, få ta del av innehållet i sin journal, till exempel genom att på stället läsa den eller skriva av den. Denna rättighet omfattar både journal i pappersform som datoriserade journaluppgifter.

Beställ kopior

Vill du snabbt ha kopia av journalhandlingarna ska du kontakta aktuell vårdenhet. Kopiorna ska lämnas ut utan dröjsmål och utan begäran om skriftlighet.

Vårdenheten tar då ut en kopieringsavgift, de första nio sidorna är gratis, därefter kostar 10:e sidan 50 kronor och sidorna därefter 2 kronor/st. Postförskott och porton tillkommer.

Med hänsyn tagen till kostnaderna bör du precisera vilket avsnitt som du vill ha.