Vem får läsa vad i min journal

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Bara den vårdpersonal som behöver informationen i sitt arbete för att ge dig vård har rätt att läsa din journal. Detta gäller både journaler i pappersform och elektroniska journaler.

Journalen är i första hand ett stöd för dem som arbetar i vården så att de ska kunna ge en god och säker vård. Normalt är det bara den personal som vårdar patienten och patienten själv som har rätt att läsa journalen. Alla uppgifter skyddas mot obehörig insyn och spridning.

Journalen kan ibland användas för uppföljning, utveckling och forskning. I vissa fall krävs ditt samtycke till detta.

Ta del av logg

Landstinget Dalarna har elektroniska journaler och kan därför spåra vem som läst din journal. Vi är skyldig att göra kontroller av åtkomsten till patientens uppgifter med jämna mellanrum. Kontrollerna görs för att förebygga och upptäcka dataintrång och obehörig åtkomst till uppgifter.

Som patient har du möjlighet att ta del av logguppgifter, det vill säga en lista över vilka som har tittat på dina medicinska uppgifter, exempelvis i samband med ett mottagningsbesök.

Vart vänder jag mig?

Om du vill ha ett loggutdrag kan du vända dig till din vårdcentral eller klinik. Att få ett så kallat loggutdrag är i dagsläget kostnadsfritt.