I vilka register finns jag?

Stäng

Kontakt

Personuppgiftsombud

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 PUL.Ombud@ltdalarna.se

Personuppgiftsansvarig

Landstingsstyrelsen Box 712 791 29 Falun landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Enligt Personuppgiftslagen § 26 har du rätt att en gång per år, utan avgift, få veta i vilka register du finns med och vad det står om dig. Landstinget har cirka 300 olika register som omfattas av Personuppgiftslagen – däribland bland annat datoriserade patientjournaler.

Denna hantering tar cirka 1 till max 4 månader. Ansökan om utdrag ur registren ska ske skriftligt till:

Landstingsstyrelsen
Personuppgiftsombudet
Landstinget Dalarna
Box 712
791 29 Falun

Ansökan ska vara undertecknad av dig själv och även innehålla ditt personnummer.

Observera att denna begäran inte ska användas om du vill ha kopior på din pappersjournal. Om du vill veta vad det står i din journal, klicka på länken till höger.