Känsliga personuppgifter

Stäng

Kontakt

Personuppgiftsombud

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 PUL.Ombud@ltdalarna.se

Personuppgiftsansvarig

Landstingsstyrelsen Box 712 791 29 Falun landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter.

Till känsliga uppgifter räknas bland annat:

  • uppgifter som avslöjar etniskt ursprung (medborgarskap)
  • politiska åsikter
  • religiös eller filosofisk övertygelse
  • medlemskap i fackförening
  • hälsa eller sexualliv (sjukdomar eller sexuell läggning)

Undantag från förbudet kan göras om du ger ditt samtycke eller själv offentliggjort uppgiften. Ett samtycke kan när som helst återkallas om du ändrar dig. Inom hälso- och sjukvården finns undantag i PUL som gör det möjligt att behandla och registrera känsliga uppgifter för hälso- och sjukvård.