Om uppgifterna inte stämmer

Stäng

Kontakt

Personuppgiftsombud

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 PUL.Ombud@ltdalarna.se

Personuppgiftsansvarig

Landstingsstyrelsen Box 712 791 29 Falun landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Skulle det finnas oriktiga eller missvisande uppgifter om dig i våra register har du rätt att begära rättelse.

Om vi behandlar dina personuppgifter i strid mot gällande lag kan den personuppgiftsansvarige bli ersättningsskyldig.