Personnummer

Stäng

Kontakt

Personuppgiftsombud

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 PUL.Ombud@ltdalarna.se

Personuppgiftsansvarig

Landstingsstyrelsen Box 712 791 29 Falun landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ditt personnummer får endast behandlas om du ger ditt samtycke eller när det är motiverat med hänsyn till:

  • ändamålet med behandlingen
  • vikten av en säker identifiering
  • något annat beaktansvärt skäl till exempel för att underlätta sökningar