Vad är en personuppgift?

Stäng

Kontakt

Personuppgiftsombud

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 PUL.Ombud@ltdalarna.se

Personuppgiftsansvarig

Landstingsstyrelsen Box 712 791 29 Falun landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Personuppgifter är sådan information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person.

Med behandling av personuppgifter menas till exempel:

  • insamling
  • registrering
  • lagring
  • bearbetning
  • ändring
  • användning
  • sammanställning
  • samkörning.

Personuppgifter får behandlas om uppgifterna är aktuella och relevanta för exempelvis din vård och de får inte bevaras längre tid än vad som är nödvändigt.