Vem tar del av uppgifterna?

Stäng

Kontakt

Personuppgiftsombud

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 PUL.Ombud@ltdalarna.se

Personuppgiftsansvarig

Landstingsstyrelsen Box 712 791 29 Falun landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget är en offentlig myndighet som omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänna handlingar som inte kan sekretessbeläggas får lämnas ut.

Patientjournaler omfattas av sekretess. Men det finns regler som bryter sekretessen och som innebär att uppgifter ändå får lämnas ut. Ditt medgivande är ett exempel på en sådan regel.

När det gäller patientjournaler finns en särskilt lagstiftning, Patientdatalagen (PDL), som styr vem som får ta del av uppgifterna i din journal genom elektronisk åtkomst. Läs mer om PDL under Patientjournalen.