Organ- och vävnadsdonation

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Händer som håller i rött hjärta.

En del mycket svårt sjuka människor är i behov av en organtransplantation för att kunna överleva. Människor med njursvikt kan leva vidare i väntan på njurtransplantation med hjälp av dialysbehandling, som dock är en mycket påfrestande och tidsödande behandling. För människor med allvarlig lever-, hjärt- och lungsvikt finns inget alternativ, mer än under en mycket kort tid. För dem är organtransplantation enda möjligheten till ett fortsatt liv.

De organ som kan transplanteras är njure, lever, hjärta, lungor, bukspottkörtel, tarm och insulinproducerande cellöar. Även vävnader kan transplanteras för att förbättra livskvaliteten hos många människor. De vävnader som kan transplanteras är hornhinnor, hjärtklaffar, hud och ben.

Väntelistan för svårt sjuka personer som behöver transplantera ett eller flera organ är längre än någonsin i Sverige. Just nu väntar mer än 800 personer på ett nytt organ och lika många väntar på vävnader.

Om donation

En förutsättning för organ- och vävnadstransplantation är att det finns människor som vill donera sina organ och vävnader efter sin död.

En organdonation är endast möjlig när en person avlidit på grund av en total hjärninfarkt på en intensivvårdsavdelning och under pågående respiratorbehandling. Total hjärninfarkt innebär att hjärnans alla funktioner totalt och oåterkalleligt fallit bort på grund av att blodcirkulationen till hjärnan upphört. Detta kan bero på hjärnblödning eller annan svår hjärnskada.

Till skillnad från vid organdonation kan alla som avlider vara en möjlig vävnadsdonator, fastän både andning och blodcirkulation då upphört.

Gör din vilja känd

De flesta människor i Sverige har möjlighet att bli organ- och vävnadsdonator. Det finns inga egentliga åldersgränser och ingen behöver avstå från att uttrycka sin vilja på grund av ålder, levnadsvanor eller sjukdomar. Man behöver inte själv avgöra om man duger som donator. Det är organens och vävnadernas kvalitet som avgör om en donation är möjlig eller inte. Sjukvården gör en medicinsk bedömning av alla som blir aktuella för donation.

Det är den avlidnes vilja angående organ- och vävnadsdonation som gäller. Därför är det viktigt att göra sin vilja känd, så att de närstående inte behöver känna osäkerhet.

Det finns tre sätt att göra sin vilja känd:                                          

  • Anmäl dig till donationsregistret
  • Fyll i ett donationskort
  • Informera dina närstående om ditt beslut

Du kan använda ett eller flera av dessa sätt. De är alla lika giltiga och det är den senaste uppgiften som gäller.

Vid anmälan till donationsregistret tar man också ställning till om donationen även ska gälla annat medicinskt ändamål. Detta innebär mindre blod-, vävnads- eller cellprover för medicinsk forskning om behandling av olika sjukdomar, till exempel diabetes.