Patientavgifter i hälso- och sjukvården

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Barn och ungdom ej fyllda 20 år har avgiftsfri sjukvård. Avgiftsfriheten gäller inte intyg och friskvård. För intyg, vaccinationer och övrig förebyggande vård uttas avgift enligt särskild prislista.

Sjukvård Pris
Öppenvård
Läkarbesök primärvård 200 kronor
Läkarbesök specialistvård 350 kronor
Läkarbesök akutmottagningen Falun/Mora (dygnet runt, inget jourtillägg) 400 kronor 
Besök hos sjuksköterska primärvård/ specialiserad vård 150 kronor
Besök hos annan vårdgivare (sjukvårdande behandling) 150 kronor
Sterilisering på icke medicinsk grund
(ingår inte i högkostnadsskyddet)

1 300 kronor

Första remissbesök i specialistvård efter remiss från primärvård
- hos läkare 350 kronor
- hos annan vårdgivare 150 kronor
- vid akutremiss från primärvård till akutmottagning/motsvarande 200 kronor
Tilläggsavgifter
Tillägg för läkares hembesök 50 kronor
Tillägg för besök hos läkare under jourtid 50 kronor
Telefonrådgivning som föranleder läkarinsats, t ex recept och förlängning av sjukintyg 100 kronor
Sjukvårdande behandling (t ex hos sjukgymnast, distriktssköterska)
- individuell 150 kronor
- tillägg för hembesök 50 kronor
- grupp (gymnastiksal, bassäng) 100 kronor
Friskvård
Individuell eller gruppträning i gymnastiksal eller bassäng, per gång 50 kronor
alt. 150 kr/mån eller
300 kr/tremånadersperiod
Internetbaserad vård (ex KBT online) 100 kronor/vecka
Röntgen
- inför/efter besök 150 kronor
- vid akutbesök 0 kronor
Provtagning
- inför/i samband med läkarbesök 0 kronor
- för kontroll 150 kronor
Riktad hälsoundersökning
- gynekologi 150 kronor
-mammografi 0 kronor
Kopparspiral 
- kvinnor ej fyllda 20 år 100 kronor
- kvinnor 20 år och äldre 200 kronor
Hjälpmedelsavgift
- per utlämnat hjälpmedel 150 kronor
- per hörapparat 500 kronor
Sent avbokat eller uteblivet besök*
gäller samtliga besök,
fakturaavgift tillkommer
300 kronor + fakturaavg.
Faktureringsavgift
vid sent avbokat/ uteblivet besök*  50 kronor
till utlandet (även akutbesök och sluten vård) 200 kronor
Sluten vård (avgift per dygn)
barn och ungdom ej fyllda 20 år 0 kronor
personer 20 år och äldre 100 kronor
Ambulansavgift
Utryckningsavgift ambulans (ingår från 1 juli 2015 i högkostnadsskyddet) 200 kronor
Högkostnadsskydd 
- sjukvård  1 100 kronor
- sjukresor  2 400 kronor
Värnpliktiga, häktade, anhållna, omhändertagna av kriminalvårdsanstalt  
(gäller både öppen och sluten vård)  0 kronor

* Med sen avbokning avses avbokning senare än 24 timmar före utsatt besökstid. Återbud debiteras inte om orsaken är egen eller eget barns plötsliga sjukdom.