Högkostnadsskydd och frikort

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Det finns ett tak, ett så kallat högkostnadsskydd, för hur mycket man behöver betala för hälso- och sjukvård i ett landsting. Det gäller också om man söker vård i ett annat landsting eller region än där man bor.

Högkostnadsskyddet innebär att man under en period på tolv månader sammanlagt betalar högst 1 100 kronor i patientavgifter. Man börjar räkna vid det första besöket, oavsett när under året det görs.

När man har betalat upp till den nivå som landstinget/regionen beslutat får man ett frikort som gäller under resten av tolvmånadersperioden. När tolv månader har gått börjar man betala igen för sina besök tills man uppnått högkostnadsbeloppet nästa gång.