Om patientavgifter

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

För besök vid någon vårdinrättning betalar du i regel en patientavgift. Avgiften varierar beroende på var besöket sker, när besöket sker och vad besöket gäller. Varje vårdinrättning vet vilka besöksavgifter som gäller. Vissa besök är avgiftsfria. Du betalar också en avgift per dygn, om du ligger på sjukhus.

Tack vare högkostnadsskyddet behöver du inte betala mer än 1 100 i besöksavgifter under en tolvmånadersperiod. Du har rätt att stryka ett äldre besök för att få frikortet att gälla längre tid. Gränsen är en "högstagräns", vilket innebär att den som erlagt avgifter för till exempel 1 050 kronor endast betalar 50 kronor för nästkommande besök, även om avgiften för detta besök är fastställd till ett högre belopp.

OBS! Du måste själv bevaka att dina besök stämplas i det särskilda högkostnadskortet så att du kan få ett frikort när du har rätt till det. Kassafunktionen på respektive mottagning tillhandahåller högkostnadskort respektive frikort.

(För sjukresor finns ett liknande högkostnadsskydd. Den som under en tolvmånadersperiod har sjukresekostnader för mer än 2 400 kronor har fria resor under resten av perioden.)

Om du måste vänta mer än 45 minuter vid ett planerat besök har du rätt att få tillbaka besöksavgiften