Svenska medborgare bosatta utomlands

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Information till svenska medborgare bosatta utomlands om avgifter för akutvård.

Ni kommer att erhålla/har erhållit vård av en svensk sjukvårdshuvudman.

Svensk medborgare bosatt inom EU:

Den subventionerade sjukvårdsavgift som Ni, såsom svensk medborgare i annan EU-stat, skall erlägga till sjukvårdshuvudmannen uppgår till 150 (200, 300, 350) skr under förutsättning att Ni samtidigt kan uppvisa det europeiska sjukvårdskortet, intyg om rätt till sjukvårdsförmåner under tillfällig vistelse i en medlemsstat. Är ni bosatt i annat nordiskt land behöver ni ej uppvisa kortet.

Om Ni saknar det europeiska sjukvårdskortet gäller följande:

Skulle Ni sakna kortet kan Ni i stället till sjukvårdshuvudmannen skicka kopia av kortet till Sverige med post eller fax nr +4623490775.

I de fall dessa uppgifter inte kan lämnas på ett tillfredställande sätt blir Ni skyldig att kontant eller mot faktura betala hela beloppet för vården.

Om Ni skulle bli skyldig att betala hela vårdkostnaden kan Ni få ersättning för Era utlägg från Er behöriga institution i enlighet med artikel 34 i förordning (EEG) nr 574/72.

Svensk medborgare bosatt i konventionsland eller annat land utanför EU

Är Ni bosatt i Algeriet eller Australien eller i något land med vilket vi inte har konvention är avgiften för läkarbesök 150 (200, 300, 350) kronor vid akutvård.