Synpunkter och klagomål

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Bakhuvudet på en man som får ett oroande telefonsamtal.

Det är viktigt att du får ett bra bemötande hos oss i Landstinget Dalarna. Är du missnöjd med dina kontakter med landstingets hälso- och sjukvård eller tandvård? Eller har du synpunkter på vården? Kontakta då i första hand ansvarig chef. Du når henne eller honom genom landstingets växel på 023 – 49 00 00. Om du inte vet vad chefen heter, be om att få prata med ansvarig chef för den verksamhet du besökt.

Du kan även vända dig direkt till Patientnämnden. Patientnämnden är en fristående, opartisk instans reglerad enligt lag. Patientnämnden hjälper till att reda ut dina problem genom kontakter med din vårdgivare. Patientnämnden kan informerar dig om dina rättigheter som vårdtagare.