Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Inspektionen för vård och omsorg har i uppdrag att utreda klagomål på hälso- och sjukvården, tandvården och dess personal.

När kan du vända dig till IVO?

Om du upplever att någon har drabbats av eller riskera att råka ut för en vårdskada, kan du kontakta IVO och lämna tips om detta eller anmäla ett klagomål.

Du behöver inte ange eller ens veta vem som begått misstaget eller vad som orsakat skadan för att göra en anmälan. Inspektionen för vård och omsorg kan utreda hela händelsen och inte bara enskilda personers handlingar. Fokus i utredningen ligger på att hitta orsakerna till att det blev fel och vad som behöver göras för att det inte ska hända igen. På det sättet blir vården säkrare.

Anmälan skickas till:

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning öst
Box 6202
102 34 Stockholm

OBS! Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg är en offentlig handling och huvudregeln är då att anmälan måste lämnas ut om någon begär det.