Läkemedelsförsäkringen

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Läkemedelsindustrin i Sverige har samlats i ett gemensamt bolag, LFF Service AB. Detta bolag äger i sin tur Svenska Läkemedelsförsäkringen AB, det försäkringsbolag som hanterar skadorna.

Den som vill ansöka om ersättning för läkemedelsskada via läkemedelsförsäkringen måste anmäla skadan skriftligt på särskild blankett.

Information om försäkringen, broschyrer och blanketter kan fås via Patientnämndens kansli.