Information på dina villkor

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Information på dina villkor Rätten att få begriplig information om din sjukdom, behandling och eventuella alternativ gäller självklart även dig som är döv, hörselskadad eller har andra kommunikationshinder. Det gäller också om du är invandrare eller flykting och inte behärskar svenska.

Alla tolkar har tystnadsplikt. Tolkhjälpen är kostnadsfri.

Om du är döv eller hörselskadad kan du beställa tolk från tolkcentralen för döva via telefax 023-49 03 90 eller via telefon 023-49 03 01.

Om du är invandrare eller flykting och behöver språktolk, ska du meddela vårdpersonalen det vid tidsbeställning eller vid besöket. Personalen vid mottagningen ordnar då den tolk du behöver. Det gäller även vid akuta besök eller när du är inlagd på sjukhus.