Information om vårdgarantin

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Klocka samt symboler för tidsgränserna 0,7,90,90.

Vårdgarantin är lag från 1 juli 2010.

Vårdgarantin gäller alla patienter vid kontakt
med primärvården och vid läkarbesök i primärvården,
samt vid första besök och behandling i all
planerad specialiserad vård på ett sjukhus eller mottagning
oavsett om det är läkare, sjukgymnast, etc.

Vårdgarantin regleras enligt tidsgränserna 0-7-90-90
Vårdgarantin innebär att du ska få vård inom en
viss tid.
0 – kontakt med primärvården samma dag
7 – läkarbesök i primärvården inom sju dagar
90 – besök i specialiserade vården inom 90 dagar
90 – behandling påbörjad inom 90 dagar

Du som bor i Dalarna
kan kontakta Väntetidskansliet
023-49 03 00 (09.00-11.30, 12.30-15.00)
Du kan även kontakta Väntetidskansliet via e-tjänsten på 1177.se
Din vårdcentral eller klinik kan svara på frågor om vårdgaranti.
023-49 00 00 (växel)