Hälsoval Dalarna

Stäng

Kontakt

Hälsovalsenheten

Landstinget Dalarna, Box 712 791 29 Falun 023-49 00 52 halsovalsenheten@ltdalarna.se

Helén Kastemyr

Chef Hälsovalsenheten

023-49 00 83 Skicka epost

Marina Thiis

Systemförvaltare

023-49 00 52 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Patient och läkare samtalar i mottagningsrum.

Information till dig som är folkbokförd i Dalarna och vill välja eller byta vårdcentral

Du kan göra ditt val av vårdcentral i Dalarna på tre olika sätt:

  • Genom att logga in på 1177.se (Mina vårdkontakter) och välja vårdcentral. Använd e-legitimation eller via lösenord.
  • Fyll i en valblankett och lämna direkt till den vårdcentral som du vill lista dig på. Valblanketter finns även på vårdcentralerna.
  • Skriv ut en valblankett (finns till höger på sidan) eller klicka på Blanketter Hälsoval, fyll i valblanketten och skicka den till Hälsovalsenheten i Falun för registrering.

Önskar du som är folkbokförd i Dalarna att lista dig på en vårdcentral i ett annat landsting måste du kontakta resp. landsting/region eller direkt till den nya vårdcentralen.

Information till dig som inte är folkbokförd i Dalarna och vill välja en vårdcentral i Dalarna

Du kan göra ditt val av vårdcentral i Dalarna på två olika sätt:

  • Skriv ut en valblankett (finns till höger) eller klicka på Blanketter Hälsoval, fyll i valblanketten och skicka den till Hälsovalsenheten i Falun.
  • Fyll i en valblankett och lämna till den vårdcentral som du vill lista dig på. Valblanketter finns på vårdcentralerna. Vårdcentralen skickar sedan valblanketten till Hälsovalsenheten för registrering.

När är du listad på ny vårdcentral?

Så fort Hälsovalsenheten har gjort registreringen i listningsregistret så är du listad på den nya vårdcentralen, detta sker oftast inom några dagar.

Information om var du är listad

Om du är osäker på vilken vårdcentral som du är listad på kontakta Hälsovalsenheten på telefonnr 023-49 00 52 eller via e-post: halsovalsenheten@ltdalarna.se