Hälsoval Dalarna

Stäng

Kontakt

Hälsovalsenheten

Landstinget Dalarna, Box 712 791 29 Falun 023-49 00 52 halsovalsenheten@ltdalarna.se

Helén Kastemyr

Chef Hälsovalsenheten

023-49 00 83 Skicka epost

Marina Thiis

Systemförvaltare

023-49 00 52 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Patient och läkare samtalar i mottagningsrum.