Information till vårdgivare, Avtal Hälsoval

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Sedan den 1 januari 2010 är det obligatoriskt för landstingen att införa vårdvalssystem inom primärvården, vilket innebär att medborgare har rätt att välja vårdcentral, privat eller offentlig.

Alla vårdgivare som uppfyller landstingets krav har rätt att etablera verksamhet i landstinget med offentlig ersättning. Lagen om valfrihetssystem (LOV) som trädde i kraft 2009-01-01 ska tillämpas.

Det innebär att det nu är möjligt för vårdgivare att ta ställning till om de vill ansöka om att verka som vårdgivare i Dalarnas län inom ramen för Hälsoval Dalarna. Till höger finns Avtal Hälsoval och  bilagor samt formulär för att ansöka om att bli godkänd som vårdgivare.

Inkommande ansökningar bearbetas fortlöpande.

För ytterligare information kontakta Hälsovalsenheten på Centralförvaltning, Landstinget Dalarna. Kontaktuppgifter: Box 712, 791 29 Falun. E-post: halsovalsenheten@ltdalarna.se Tfn: 023-49 00 52. 

Länk till Upphandlingsmyndigheten Valfrihetswebb