Jämföra vårdcentraler

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nu kan du enkelt jämföra länets vårdcentraler via 1177.se.

I tjänsterna visas vårdcentralernas resultat från den nationella patientenkäten tillsammans med uppgifter om telefon- och besökstillgänglighet.

Uppgifter om tillgänglighet för telefonkontakter och läkarbesök hämtas från telefoni- och datasystem som landstingen använder för att analysera och förbättra vården. Mätningarna görs två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten.

Uppgifter om vad patienterna tycker om vårdcentralerna kommer från den årliga patientenkäten som genomförs i hela Sverige.

Om en vårdcentral inte har deltagit i mätningarna, till exempel för att den är nystartad, så syns inga uppgifter. Dessa uppdateras då vid nästa mätning.