Vårdcentraler Hälsoval

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Patient och läkare samtalar i mottagningsrum.

Hälsoval Dalarna är Landstinget Dalarnas vårdvalssystem och du kan fritt välja vilken vårdcentral du vill tillhöra. När vårdcentralen eller Hälsovalsenheten har mottagit din valblankett så registreras ditt val så fort som möjligt, oftast inom någon/några dagar.