Välkommen till Samtalsmottagningarna barn och unga i Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Många genomskinliga och färglada spelkulor mot vit bakgrund.

Samtalsmottagningen barn och unga är en verksamhet inom primärvården i nära samarbete med ungdomsmottagningen, socialtjänsten och elevhälsan.

Verksamheten erbjuder råd- och stödsamtal, bedömning, behandling, individuellt föräldrastöd och diagnostik för barn och unga i åldrarna 0 tom 17 år med lätt till medelsvår psykisk ohälsa i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen. De arbetar utifrån ett familjeperspektiv där hela livssituationen, symtomens allvarlighetsgrad och barnets/ungdomens funktionsnivå är avgörande faktorer.

Du kommer i kontakt med samtalsmottagningen barn och unga genom att ringa själv, via remiss eller vårdförfrågan från till exempel skola.

I dag finns mottagningarna på föjande orter (se vänstermenyn) men de är under uppbyggnad för att finnas tillgängliga i hela länet. Om det ännu inte finns en mottagning på din ort, vänd dig till den vårdcentral där du är listad för att få hjälp.

Vi vill få in synpunkter från er som varit i kontakt med mottagningen

Landstinget Dalarna driver projektet ”Psykisk hälsa barn och unga - smarta flöden” med syftet att förbättra vården inom området. Vi har därför skapat en enkät för att få veta hur ni upplever kontakten med mottagningen. Vad som är bra och vad vi kan förbättra, ur patientsynpunkt. Enkäten är ställd till barn, unga samt föräldrar till barn som fått vård och behandling inom psykisk hälsa i primärvården. Dina svar är självklart anonyma.

Enkäten för samtalsmottagningen barn och unga.