Tänk på din hälsa – behöver du vaccinera dig mot influensan?

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nu är det hög tid att vaccinera sig inför årets influensa! För dig som tillhör någon riskgrupp, till exempel är gravid, över 65 år eller kroniskt sjuk, är det extra viktigt att du vaccinerar dig. Därför erbjuder vi dig gratis vaccin.

- Genom att vaccinera dig minskar du risken för att bli smittad av säsongsinfluensan. Om du ändå skulle bli sjuk gör vaccinet att symptomen blir färre och lindrigare, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare Landstinget Dalarna.

Personer som ingår i riskgrupperna* löper större risk att bli allvarligt sjuka och få biverkningar som påverkar livskvaliteten om de drabbas av influensa.Tidigare beräkningar visar att cirka 1000 personer dör i Sverige varje år till följd av influensa. Detta skulle motsvara cirka 30 dödsfall i Dalarna.
- Genom att vaccinera riskgrupperna kan man minska dödligheten i influensa. Risken att få följdsjukdomar som lunginflammation och att behöva sjukhusvård minskar också, säger Anders.

Säkert vaccin

Influensavaccinet ger få biverkningar och är ett säkert vaccin. Den vanligaste biverkningen är rodnad och svullnad över injektionsstället.
- Att vaccinet skulle vara skadligt är en missuppfattning. Alla som vaccinerar sig kan känna sig trygga med att använda vaccinet, säger Anders.
Man har inte sett någon koppling mellan narkolepsi (så kallad sömnsjuka) och säsongsinfluensavaccin på samma sätt som man gjort med vaccinet mot svininfluensa.

Är man äggallergiker bör man inte vaccinera sig med det vanliga influensavaccinet då det odlas fram på ägg. Prata då med vårdpersonalen för att få veta mer.

Vänd dig till din vårdcentral

Vaccinationserbjudanden från länets vårdcentraler når du via vårdcentralernas sidor. Vissa vårdcentraler har drop-in-vaccinering utan tidbokning och vissa har tidbokning.
Vårdcentraler i Dalarna


* Till riskgrupperna räknas man om man

  • är äldre än 65 år
  • har en hjärt- eller lungsjukdom
  • har svårinställd diabetes
  • har nedsatt infektionsförsvar
  • har en kronisk lever- eller njursjukdom
  • har astma
  • är kraftigt överviktig
  • har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
  • är gravid
  • är barn och har flerfunktionshinder

Se filmen - Vaccin gör skillnad!