Externa länkar för ungdomar

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Barnombudsmannen

Myndighet som har till huvuduppgift att företräda barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter.

BRIS

Barnens Rätt I Samhället. Ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa.

Dina rättigheter

Här får du information om dina rättigheter samt hittar viktiga kontaktuppgifter.

FSUM

Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar.

Heder

Hemsida för HBT-personer som är utsatta för våld eller kränkningar av familj eller andra släktingar.

Hiv portalen

För dig som arbetar med Hiv/STI-prevention och sexuell hälsa.

Killfrågor

Sajten för dig som är eller känner dig som kille!

Kuling

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom.

RFSL Dalarna

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande i Dalarna. Arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra.

RFSU

Riksförbundet för sexuell upplysning. Arbetar med upplysning, utbildning och opinionsbildning genom att arrangera kurser, konferenser och delta i debatter.

RFSU Dalarna

Riksförbundet för sexuell upplysning. Arbetar med upplysning, utbildning och opinionsbildning genom att arrangera kurser, konferenser och delta i debatter.

Rädda Barnen

Politiskt och regiligiöst obunden folkrörelse och en av 27 medlemsorganisationer i The International Save the Children Alliance, världens ledande barnrättsorganisation.

Tjejjouren

Här hittar du stöd om du är orolig och "prepp" om du är nere. Ingen fundering är för liten eller för stor.

http://www.krankt.se

Datainspektionen

www.1000mojligheter.se

Stöd för unga, oavsett kön

www.novahuset.com

Stöd för unga som utsatts för sexövergrepp

www.jourvuxen.se

Ideellt stöd till unga via Facebook

www.dinarattigheter.se

Stöd kring bl a hedersproblematik