Multimodala teamet

Stäng

Kontakt

Olof Hellström

Avdelningschef

023-491571 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Multimodal bedömning och rehabilitering innebär att flera yrkeskategorier samordnar sina insatser kring dig som patient. I vårt team ingår läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, samtalsterapeut och sekreterare.

Multimodal rehabilitering

Smärta är en vanlig orsak till att söka Primärvård. Ibland blir smärtan långvarig och kan då medföra en längre tids funktionsnedsättning, lidande och sjukskrivning. För att hantera smärtproblematiken samt förebygga långvarig sjukskrivning, eller underlätta arbetsåtergång, behövs ett aktivt engagemang från dig som patient och effektiva insatser från vården.

Multimodal rehabilitering är till för dig som har långvarig smärta i nacke, axlar och rygg eller generell smärta i hela kroppen. Din läkare bedömer om du behöver ingå i Multimodal rehabilitering och skriver en remiss till oss. I nästa steg får du besvara några frågeformulär, träffa sjukgymnast, läkare, arbetsterapeut och samtalsterapeut för bedömning.

Syftet med teamets bedömning är att se vilket rehabiliteringsbehov du har och därför görs en kartläggning av fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga resurser och hinder. Tillsammans med teamet har du ett planeringsmöte där målet med din rehabilitering beskrivs och hur du med stöd av teamet ska nå den önskade förändringen. Vi samarbetar även med andra aktörer som är viktiga för dig, tex Försäkringskassan, Arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.

För att kunna tillgodogöra dig rehabiliteringen hos oss är det viktig att du är beredd att aktivt arbeta för att förändra och förbättra din livssituation.

Kontakt:

Telefon: 0761-46 39 51
Telefontid: Helgfri måndag - torsdag

Återbud kan lämnas dygnet runt.