Välkommen till Vårdcentral Leksand

Stäng

Kontakt

Susanna Höglund

Verksamhetschef

vardcentral.leksand@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vårt uppdrag är att erbjuda hälsovård och sjukvård för hela familjen. Vårt mål är att vara tillgängliga och ge dig trygghet. Vi är till för att hjälpa dig.


Kontakta oss i första hand genom telefon till sjukvårdsrådgivning och tidsbokning. Du har också möjlighet att kontakta oss genom att logga in på 1177.se (1177 Vårdguidens e-tjänster).

Tidsbokning, sjukvårdsrådgivning

Telefon: 0247-49 49 20, tidsbokning 7.00 - 16.00

Vårdcentralens öppettider: måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Kontakta sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 i första hand om du är i behov av rådgivning vid tillfällig sjukdom.

När vårdcentralen är stängd kontakta sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

I nödsituation kontakta 112. 

Avbokning av bokat besök

Telefon: 0247-49 49 46
Vardagar kl 07.30 – 16.30.
E-post: Vardcentral.Leksand@ltdalarna.se

Provtagning inför planerade besök och kontroller

Telefon: 0247-49 49 20
Telefontid månd-fred 07.00-16.00

Receptförnyelse

Receptförnyelser och förnyelse av inkontinens hjälpmedel kan lämnas vid en skrivpulpet i väntrummet invid receptionen, aktuella blanketter finns att tillgå vid skrivpulpeten.

Receptförnyelse kan även utföras via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Du har även möjlighet att besöka vår blodtryckshörna där du själv kan mäta ditt blodtryck kostnadsfritt.