Behöver du råd om sjukvård?

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Besök i första hand 1177.se, ring i andra hand 1177 och i tredje hand din vårdcentral. Vid akuta brådskande sjukdomsfall där du behöver omedelbar hjälp ska du alltid ringa 112!

  1. Gå i första hand in på www.1177.se för att få råd om egenvård. På 1177.se
    kan du också logga in och utföra e-tjänster, till exempel boka tid eller förnya
    recept och intyg.
  2. Ring i andra hand 1177 Vårdguiden (tfn 1177) för att få sjukvårdsrådgivning av en sjuksköterska. 1177 har öppet dygnet runt och kan vid behov hänvisa dig till rätt vårdinrättning.
  3. Ring i tredje hand din vårdcentral för rådgivning och eventuell tidsbokning.

Vid akuta brådskande sjukdomsfall där du behöver omedelbar hjälp ska du alltid ringa 112!

Andra kontaktvägar

Giftinformationscentralen 08-33 12 31

Apotekets läkemedelsrådgivning 0771-450 450

Sjukresor 0774 - 44 00 00

Tandläkarjour 10:00-12:00 alla helgdagar: 0102-49 71 91