Specialiserad vård

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Bild med pojke som undersöker läkares öra.

Inom den specialiserade vården finns kliniker och mottagningar företrädesvis på sjukhusen i Dalarna.

Det krävs remiss i de flesta fall att komma till specialiserad vård, det gäller dock inte specialiteterna Barn- och ungdomsmedicin, Kvinnosjukvård eller Psykiatri.