Specialiserad vård

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Stäng

Skicka E-post till Landstinget Dalarna

Fyll i alla fält markerade med *.

Vi kan tyvärr inte besvara/handlägga medicinska frågor eller tidbokningar via denna e-postadress utan vi måste hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Bild med pojke som undersöker läkares öra.

Inom den specialiserade vården finns kliniker och mottagningar företrädesvis på sjukhusen i Dalarna.

Det krävs remiss i de flesta fall att komma till specialiserad vård, det gäller dock inte specialiteterna Barn- och ungdomsmedicin, Kvinnosjukvård eller Psykiatri.