Akutsjukvård i Falun

Stäng

Kontakt

Åsa Hammarbäck

Verksamhetschef

023-49 20 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Entré Akuten Falu lasarett

Akutmottagningen vid Falu lasarett har som uppdrag att bedriva specialiserad sjukvård för akut sjuka eller skadade medborgare innefattande sju olika medicinska specialist områden, dygnet runt, året om. Uppdraget innefattar även katastrofberedskap.

Med patienten i centrum utvecklar vi kontinuerligt vår verksamhet och kompetens som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Alla vårdsökande behandlas med respekt oavsett kontaktorsak. Vårt omhändertagande av den vårdsökande baseras på bedömning och prioritering, vilket kan medföra en hänvisning till annan vårdnivå eller till att få egenvårdsråd. Dokumentation, vård och behandling utförs av medarbetare med hög kompetens och bred kunskap.

På akuten

För dig med allvarliga skador eller sjukdomar finns det hos oss på akuten dygnet runt läkare på plats vilka är specialister inom medicin, cardiologi, kirurgi, ortopedi, barn, infektion samt gynekologi.

Prioriteringsmodellen vi använder heter RETTS, det är ett beslutsunderlag för prioritering av våra patienter.

Kontakta i första hand din närmaste vårdcentral eller 1177 för bedömning.

HMK - Högre medicinsk kompetens på SOS Alarm AB

Akutkliniken i Falun har uppdraget att bemanna HMK på SOS Alarm AB.
HMK sjuksköterskan arbetar med att medicinskt bedöma, prioritera samt
ge rådgivning till vårdsökande som ringt 112.

Medicinska sekreterare

Våra medicinska sekreterare arbetar från 07.00-24.00 (helg 08.00-24.00) och då med traditionellt medicinskt sekreterararbete, men även stationerade i vår reception.

Besök på akutmottagningen

Ca 60 000 medborgare söker vård på akutmottagningen i Falun.