Välkommen till Arbetsterapi i Falun

Stäng

Kontakt

Anna Samuelsson

Verksamhetschef

023-49 04 76 Skicka epost

Eva Fröberg

Avdelningschef Arbetsterapi Akutrehab

023-49 25 71 Skicka epost

Eva Agrell Lindberg

Avdelningschef Arbetsterapi Gerrehab

023-49 07 81 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Arbetsterapi på Falu Lasarett tillhandahåller arbetsterapeutiska insatser till dig som är patient på någon av lasarettets specialistkliniker inom sluten- och öppenvård. Vi tillhandahåller även arbetsterapeutiska insatser i hemmet i Strokeuppföljningsteamet och Palliativa Teamet. Arbetet genomförs i nära samarbete med övrig rehabiliteringspersonal, läkare och vårdpersonal.

Vi bedriver arbetsterapeutisk rehabilitering, där ditt behov och din delaktighet är i centrum. Arbetsterapeut utreder och bedömer dina resurser och problem i vardagslivet till exempel förmågan att sköta hygienen, hushållsarbetet, arbetet eller studierna. Arbetsterapeutens behandlings- och träningsinsatser syftar till att du skall återfå, förbättra eller behålla din förmåga att fungera tillfredsställande i ditt vardagsliv. Vi kompletterar därmed den medicinska vården och behandlingen.