Välkommen till Barn- och ungdomsmedicin

Stäng

Kontakt

Anders Grawé

Verksamhetschef

023-49 20 00

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Stäng

Skicka E-post till Anders Grawé

Fyll i alla fält markerade med *.

Vi kan tyvärr inte besvara/handlägga medicinska frågor eller tidbokningar via denna e-postadress utan vi måste hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Litet barn som skrattar mot kameran.

Barn- och ungdomsmedicin Dalarna erbjuder specialistvård för barn och ungdomar 0 t.o.m 17 år med akuta och kroniska sjukdomar. Vårt verksamhetsområde är mycket brett och rymmer alla medicinska problem och frågeställningar som förekommer hos barn från nyföddhetsperioden till tonårsperiodens slut.

Vi har en neonatalavdelning samt en avdelning för barn och ungdomar mellan 0 och 17 år på Falu lasarett. På Falu lasarett finns även en dagvårdsavdelning samt lekterapi. Barn och ungdomsmedicinska mottagningar finns på Falu lasarett samt Mora lasarett. Hos oss arbetar olika personalkategorier med barnkompetens för att barn och ungdomar skall få en sjukvård av hög kvalitet i en bra vårdmiljö anpassad för barn och ungdomars behov.

Specialistsjukvård innebär att vi tar hand om sjukdomar och ohälsa som kräver mer specialistkunskap och mer resurser än vad som normalt finns på vårdcentralen. Vanligtvis remitteras barn och ungdomar från vårdcentral, barnavårdscentral samt skolhälsovård.

Jourverksamhet bedrivs dygnet runt på Akutmottagningen Falu lasarett.

I Dalarna bor det ca 56 000 barn och ungdomar.