Avesta Barn- och ungdomsmottagning

Stäng

Kontakt

Anders Grawé

Verksamhetschef

023-49 20 00

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Verksamheten är förflyttad till Falu barn- och ungdomsmottagning Tallbacken. Mottagningen är öppen för tidsbokade sjuksköterskebesök vissa dagar.

Patienter som behöver komma i kontakt med barnmottagningen kan ringa 010-24 900 50 eller gå in via 1177 Vårdguiden.

Till Falu barn- och ungdomsmottagningen